Táto stránka využíva súbory cookies za účelom zaistenia správnej funkčnosti stránok. Bližšie informácie o používaní súborov cookies su dostupné v naších podmienkach ochrany osobných údajov

Osviežili sme sociálne siete Wüstenrot

Komunikujeme W dobrom

Vytvorili sme svieže sociálne siete pre značku Wüstenrot. Pracujeme na budovaní mena značky v online sfére. Držíme sa claimu Myslíme W DOBROM a kreatívne ho využívame v komunikácii na sociálnych sieťach.

Stratégia komunikácie na sociálnych sieťach

Pri tvorbe príspevkov na platformy Instagram a Facebook sa zameriavame na komunikačné ciele, ktoré sme si definovali pri brandovej stratégii. Môžeme ich zhrnúť v troch slovesách: edukovať, budovať meno, podnietiť k diskusii. To sú hlavné piliere, na ktorých sme postavili komunikačný plán na sociálne siete. Pripravujeme ho na základe neuromarketingovej stratégie, vďaka čomu vieme obsah prispôsobiť vhodnej cieľovej skupine a jej záujmom.

Edukovať

Odpovedáme na otázky zákazníkov a komunikujeme výhody poistenia a rôzne situácie, pri ktorých ľudia poistenie uplatnia

Budovať
meno

V mori informácií na sociálnych sieťach je nevyhnutné pracovať na budovaní mena a lepšej zapamätateľnosti značky.

Podnietiť
k diskusii

Otvárame témy, o ktorých je potrebné rozprávať a zvyšujeme interakciu s publikom.

Tvorba redakčného plánu

Na platformách Instagram a Facebook uverejňujeme na základe redakčného plánu príspevky na dvoch účelových rovinách. Prvou rovinou sú tzv. “hardsell” príspevky, ktorých cieľom je podporiť uzatváranie poistenia od Wüstenrot. Druhou kategóriou sú príspevky, ktorých účelom je vyvolať pozitívne emócie a umožniť publiku vytvoriť si vzťah k značke. Do tejto skupiny patria napr. rubriky: W dobrom zo sveta, Príbehy s dobrým koncom či Pondelky sú dobré. Tieto príspevky pomáhajú s budovaním mena značky. Pri copywritingu dbáme na tone of voice a nastavenú komunikáciu.

Súťaže a kvízy od idey po realizáciu

Príspevky na sociálnych sieťach osviežujeme aj súťažami a kvízmi. Podporujeme tak interakciu s publikom, keďže naším cieľom je zvýšenie engagementu. Vďaka kvízom tiež informujeme o produktoch Wüstenrot.

Tvoríme kampane aj svieži obsah

Sociálne siete obohacujeme aj o obsah z aktuálnych kampaní. Tvoríme ich od počiatočnej idey tak, aby boli prispôsobiteľné pre všetky typy platforiem, teda aj na sociálne siete.

Zvýšenie dosahu

Wüstenrot sa na sociálnych sieťach potrebuje odlíšiť od množstva ďalších profilov. Prostredie je vysoko konkurenčné, preto sa zameriavame na to, aby značka vynikla a budovala svoje meno. Staráme sa o zvyšovanie dosahu príspevkov. Cieľom je rozšírenie povedomia o značke, aby si ju klienti všimli medzi konkurenciou.

0

publikovaných FB príspevkov

za obdobie 1.2.2021 do 1.11.2023

0

nových FB likes na stránku

za obdobie 1.2.2021 do 1.11.2023

0

nárast dosahu príspevkov

za obdobie 1.2.2021 do 1.11.2023

Pripravujeme čerstvý obsah

Vytvárame aj animované a hrané videá, ktoré pomáhajú budovaniu značky v online. Od myšlienky a scenáru po voiceover, hercov do videa a publikovanie videa, zastrešujeme celú produkciu. Našou silnou stránkou sú aj animované videá, ktorými sme podporili napr. kampaň “Nechajte svoje srdce biť pokojne” s cieľom propagácie rizikového životného poistenia.

Ozvite sa

Osviežime aj vašu značku

Ďakujeme za správu

Napíšte nám

Pri využití kontaktného formulára dochádza k spracovaniu osobných údajov. Odoslaním spravy potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov