Táto stránka využíva súbory cookies za účelom zaistenia správnej funkčnosti stránok. Bližšie informácie o používaní súborov cookies su dostupné v naších podmienkach ochrany osobných údajov

Komunikácia s agentúrou: Aký je postup a priebeh spolupráce?

Kategória: Zo života agentúry

Autor: Tomáš Klago

Publikované: 03. 04. 2022

Realizácia projektu s našou agentúrou si vyžaduje viacero krokov od počiatočného stretnutia až po odovzdanie projektu. Ideálnym výsledkom by mala byť win-win spolupráca, teda spokojné by mali byť obidve strany. Či už potrebujete pomôcť s novou firemnou identitou, webovými stránkami, alebo marketingom, radi sa o to postaráme.

1. Brief

Začiatok spolupráce s našou agentúrou sa zakladá na stretnutí s Account managerom, pri ktorom spoločne vyplníte brief, krok po kroku. V briefe sa určí, čo je predmetom projektu, aká je vaša predstava, budget, a rovnako aj to, aké je želané riešenie problému. (bude prilozeny aj link na stiahnutie predpripraveného PDF) Následne sa brief spracováva vo vnútri agentúry, medzi Account managerom a špecialistami z nášho oddelenia.

 

2. Meeting

Po spracovaní briefu sa dohodneme na ďalšom spoločnom stretnutí spolu s Account managerom, v prípade komplexných projektov je súčasťou stretnutia aj špecialista z daného oddelenia. V priebehu stretnutia sa dozviete všetko potrebné ohľadom realizácie projektu a rovnako by výsledkom tohto stretnutia malo byť pochopenie rozsahu práce, z ktorého sa bude tvoriť cenotvorba.

 

3. Cenotvorba / kalkulácia

V rámci cenotvorby je možné hovoriť o dvoch možnostiach, ktorými sú hodinová sadzba alebo výsledná suma za celý projekt. V prípade hodinovej sadzby sa určí suma za hodinu práce a rovnako tak aj predbežný počet potrebných hodín na projekt. Pri nacenení projektu ako celku sa určuje výsledná suma a neprihliada sa na počet odpracovaných hodín. Po odsúhlasení rozpočtu sa pripravia administratívne a účtovné doklady (objednávka, zálohová faktúra, zmluva o dielo).

 

4. Dodanie podkladov

Po vybavení formálnych náležitostí sa prechádza k fáze získavania podkladov, ktorú však veľká časť klientov zvykne podceňovať a zanedbávať. Nerobte rovnakú chybu aj vy. V prípade, že podklady nie sú dostačujúce (nekvalitné fotky či texty), tak vám s nimi náš Account manager rád pomôže a následne ich prerozdelí medzi jednotlivých členov tímu.

 

5. Realizácia projektu

Samotná realizácia projektu má viacero podôb, všetko závisí od konkrétneho projektu. Niektoré projekty sa môžu riešiť súčasne, iné sa zas riešia postupne. Prostredníkom medzi vami a tímom je Account manager, ktorý vás sprevádza celým procesom. Získava od vás spätné väzby, korektúry, ktoré potom realizačný tím zapracuje. Priebežne sa komunikuje aj stav, napríklad odpracovaných hodín, ak bol projekt nacenený cez hodinovú sadzbu a blíži sa k prečerpaniu. Keď je projekt pripravený, odprezentuje sa vám uchopenie idey (napríklad logo), prototyp tlačoviny, koncept webovej stránky, prípadne analýza. Vaše spätné väzby sa zapracujú a pokračuje sa na odovzdaní.

 

5. Odovzdanie výstupu

Odovzdanie výstupu prebieha v želanom formáte, na ktorom sa spoločne dohodneme. Buď to môže byť v digitálnej podobe (bannery, grafika, logo a identita, analytika PPC,…), alebo v tlačenej forme (leták, katalóg, obaly, vizitky,...). Po odovzdaní projektu sa dokončia účtovné procesy, v agentúre si spravíme internú štatistiku, prípadne zaprocesujeme nové metódy, ktoré vznikli počas realizácie projektu. Potom nám už len ostáva tešiť sa z toho, že ste ako klient s výsledkom spokojný a pripravovať sa na nové spolupráce.

Potrebujete pomôcť? Kontaktujte nás.

Ďakujeme za správu