Solík zváracia
technika Zvárali sme pekne zahorúca

Naším cieľom bolo vytvoriť vizuálnu identitu, ktorá zaujme už na prvý pohľad. Dodávateľ zváracej techniky sa tak prezentuje moderným a sviežim dizajnom. Vidieť to nielen na novom logu a webstránke, ale aj na reklamných polepoch.

Nemyslíte si, že aj v prípade takejto komodity môže mať vizuálna komunikácia iskru?

Čo sme robili

Rok

2017

SLUŽBY

Firemná identita, Kreatíva

DRUH

Branding, Grafický dizajn

Vizuálna identita Inšpirácia zváračskou tematikou je v logu spoločnosti viac než zrejmá. Kontrastné farby v podobe čierneho nápisu a žltého dĺžňa vytvárajú potrebnú dynamiku.

Farby

Ideamaking

Podstata myšlienky logotypu vychádza z technického zákresu zvarov, viď skica 1 Tu sme využili potenciál troch za sebou idúcich písmen z názvu solík a to "lik", kde písmeno "l" predstavuje materiál A. Písmeno "i" predstavuje stav, kedy je k materiálu A pridávaný materiál B (vo forme dĺžňa) a písmeno "k" predstavuje spojený prvok zvarom.

Realizácie

Pre klienta sme navrhli dizajn celej škály firemných reklamných predmetov, počnúc hlavičkovým papierom a obálkami, končiac písacími potrebami.

Dostali sme vás našimi super príbehmi?

Chcete sa dostať do našej elitnej jednotky superhrdinov,
ktorí pokoria svet biznisu?

Ďakujeme za správu

Napíšte nám